Strategic MCS Consultants supports organisations and companies with the development and execution of their strategy. But strategy execution needs to be monitored and goes hand in hand with operational excellence (OPEX) and managed risks. Fill in our contact form and let's have a free and open talk about your challenges. Why not??

References & cases

Private companies:

 • Hydroscan NV

 • Business & Decision NV/SA

 • Bo-Monde BVBA

Non-profit:

 • ACLVB
 • ACV
 • Public Academy VZW
 • WISE-RTD (FP 6-7 funded European projects)
 • Vrije Universiteit Brussel (VUB)
 • UAMS (University of Antwerp Business School)

Ministry of Justice / FOD Justitie / SPF Justice 

 • Directiecomité en alle DG’s en Stafdiensten
 • Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid (DSB)
 • Dienst voogdij voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (MENA)
 • DG Justitiehuizen (JH)
 • DG Penitentiarie Inrichtingen (EPI)
 • Alle Belgische gevangenissen
 • Psychosociale Dienst (PSD)
 • Veiligheidskorps (VKCS)
 • Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)
 • Rechterlijke Organisatie (Parketten en zetel)
 • Stafdienst B&B

Ministry of Finance / SPF Finances / FOD Financiën

 • Directiecomité en alle DG’s en Stafdiensten

Ministry of Personnel & Organisation / SPF P&O / FOD P&O

Ministry of Budget / SPF B&B / FOD B&B

Prime Ministers Office / Chancellerie du Premier Ministre / Kanselarij van de Eerste Minister

Ministry of ICT / FedICT

Agency for the Simplification of Administration / Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging / Service pour la Simplification Adminstrative

External Affairs / SPF Affaires Etrangères / FOD Buitenlandse Zaken

Ministry of the Interior / FOD Binnenlandse Zaken / SPF Intérieur

Ministry of Public Health / FOD Volksgezondheid / SPF Santé Publique

 • Departement
 • CODA
 • WIV

Social Sector / Secteur Sociale / Sociale Sector

 • Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ)
 • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA-ONEM)
 • Rijksdienst voor de Pensioenen (RVP-ONP)
 • Fonds des Maladies Professionnelles (FMP-FBZ)

Flemish government / Vlaamse overheid / Région flamande

 • Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
 • Diensten van het Algemeen Regeringsbeleid (DAR - Minister-President)
 • Departement Bestuurszaken (BZ)
 • Agentschap Bos & Groen
 • Agentschap Economie
 • Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
 • Gemeenschapsonderwijs (GO)
 • Openbare Afvalstoffen maatschappij (OVAM)

Brussels Capital Region / Brussel Hoofdstedelijk Gewest / Région de Bruxelles-Capitale

Locale en Provinciale overheden:

 • Provincie Antwerpen (Deputatie)
 • Gemeente Edegem
 • Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer Provincie Antwerpen (IVCA)
 • Stad Antwerpen

International:

 • Rijkswaterstaat – RIZA (Nederland)
 • Nord-Trondelag Fylkeskommune (Noorwegen)
 • Gemeente Bergen-op-Zoom (Nederland)